آخرین قیمت سکه در بازار

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵ (۰) نظر

واحد

سکه

خرید Buy

فروش Sell

۱

سکه یک بهار قدیم

۱,۱۰۵,۰۰۰

۱,۱۱۴,۰۰۰

۱

سکه تصویر امام

۱,۱۱۲,۰۰۰

۱,۱۱۷,۰۰۰

۱

سکه نیم بهار

۵۶۴,۰۰۰

۵۶۹,۰۰۰

۱

سکه ربع بهار

۲۹۳,۰۰۰

۲۹۸,۰۰۰

۱

سکه یک گرمی

۱۸۲,۰۰۰

۱۸۸,۰۰۰

 

نظر (۰)