آیا موبینگ صنعت بیمه را آلوده کرده است ؟

آبان ۰۵, ۱۳۹۶ (۰) نظر

آیا موبینگ صنعت بیمه را آلوده کرده است ؟

مابینگ (موبینگ ) یعنی فردی در جامعه چنان تحت فشار تبعیض، تحقیر توهین و آزار و اذیت قرار می گیرد که دیگر شرایط برایش قابل تحمل نیست.

نظر (۰)