ابتکار در تصویب پل صدر بود

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶ (۰) نظر

ابتکار در تصویب پل صدر بود

شهر تهران در شورا حضور داشتند و ساخت اتوبان صدر را خود به تصویب رساند اما امروز که در دولت هستند نظر خود را تغییر می دهند.

نظر (۰)