اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از امروز

آبان ۲۰, ۱۳۹۶ (۰) نظر

اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از امروز

قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اداری و اجرایی از ۲۰ آبان ماه امسال اجرا می شود.

نظر (۰)