اختلال در قرارداد جدید بیمه صادراتی سسه اسپانیا با ایران

مهر ۰۵, ۱۳۹۶ (۰) نظر

اختلال در قرارداد جدید بیمه صادراتی سسه اسپانیا با ایران

قرارداد جدیدی بین اسپانیا و ایران با دخالت سسه و با تضمین و حمایت این بیمه انجام شده که مشکلاتی در ارتباط با آن به وجود آمده است، اما این امیدواری وجود دارد با کمک این شرکت و نفوذی که دارد، این مسائل رفع شود.

نظر (۰)