از سوی بیمه مرکزی صلاحیت بیانیان تایید شد

شهریور ۰۱, ۱۳۹۵ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز،در این نامه آمده است،انتظار میرود با مساعی اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان آن شرکت شاهد تحقق اهداف ذیل باشیم:

۱-اداره شرکت بر اساس مقررات و ضوابط بیمه ای و اصول بنگاهداری اقتصادی
۲-مشتری مداری و تامین منافع قانونی ذینفعان
۳-تلاش جدی در ارائه محصولات جدید و خدمات نوین
۴-توجه به بیمه های زندگی و توسعه آن
۵-رعایت اصول حاکمیت شرکتی و مدیریت مسئولانه و پاسخگو
۶-قانون مداری و توجه به اصل حاکمیت قانون
 

نظر (۰)