از مقام علمی پیشکستوتان صنعت بیمه تجلیل شد

اردیبهشت ۰۳, ۱۳۹۶ (۰) نظر

از مقام علمی پیشکستوتان صنعت بیمه تجلیل شد

مدیر عامل بیمۀ آرمان که میزبان تعدادی از پیشکستوتان صنعت بیمه بود، از شخصیت علمی و برجستۀ دکتر غلامحسین جباری، اُستاد مسلّم بیمه تجلیل و قدردانی کرد.

نظر (۰)