اسناد بیمه ای ابزار مناسبی برای پوشش ریسک مالی مراودات تجاری

آذر ۲۸, ۱۳۹۶ (۰) نظر

اسناد بیمه ای ابزار مناسبی برای پوشش ریسک مالی مراودات تجاری

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بیمه دانا، اسناد بیمه ای را ابزار مناسبی برای پوشش ریسک مالی مراودات تجاری عنوان کرد.

نظر (۰)