اطلاعیه بیمه پارسیان جهت عرضه سهام

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۶ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۲۹۴,۳۵۴,۳۷۷ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۵,۶۴۵,۶۲۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.

مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ لغایت تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.

نظر (۰)