انجام ۴۸ درصد کل واگذاری‌های دولتی در بورس

تیر ۲۶, ۱۳۹۵ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز،از سال ۸۰ تاکنون بالغ بر ۱۴۱۸ هزار و ۲۱۸ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که از این میزان ۶۸۸ هزار و ۷۰۵ میلیارد ریال معادل ۴۸.۶ درصد واگذاری ها از طریق بورس اوراق بهادار انجام شده است.

همچنین در این مدت، ۵۴۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال از طریق مزایده، ۱۸۰ هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال از طریق فرابورس و ۳۰۳۸ میلیارد ریال از طریق مذاکره به فروش رسیده است که به ترتیب ۳۸.۵، ۱۲.۷ و ۰.۲ درصد کل واگذاری های سازمان خصوصی سازی از سال ۸۰ تاکنون را شامل می شود.

نظر (۰)