اولویت‌های حمل و نقلی شهرداری در سال جدید

مارس 21, 2018 (۰) نظر

اولویت‌های حمل و نقلی شهرداری در سال جدید

معاون حمل و نقل ترافیک اولویت‌های این معاونت در سال جدید را تشریح کرد.

نظر (۰)نظر ارسال کنید