اولویت‌های حمل و نقلی شهرداری در سال جدید

فروردین ۰۱, ۱۳۹۷ (۰) نظر

اولویت‌های حمل و نقلی شهرداری در سال جدید

معاون حمل و نقل ترافیک اولویت‌های این معاونت در سال جدید را تشریح کرد.

نظر (۰)