تماس: 1-800-837-5254
ورود

اولویت‌های حمل و نقلی شهرداری در سال جدید

مارس 21, 2018 (0) نظر

اولویت‌های حمل و نقلی شهرداری در سال جدید

معاون حمل و نقل ترافیک اولویت‌های این معاونت در سال جدید را تشریح کرد.

نظر (0)نظر ارسال کنید

آخرین دیدگاه‌ها

    آخرین دیدگاه‌ها