ایین نامه توانگری مالی اشتباه است /نحوه کنترل توانگری مالی در شرکتهای بیمه

فروردین ۳۱, ۱۳۹۷ (۰) نظر

یادداشتی از مسعود حجاریان؛

ایین نامه توانگری مالی اشتباه است /نحوه کنترل توانگری مالی در شرکتهای بیمه

طبق آیین نامه توانگری مالی ، نسبت توانگری ۱۰۰ و بالاتر در گروه یک قرار می گیرند. شرکتهای این گروه هیچ محدودیتی ندارند. سطح آخر آن هم کمتر از ۲۰ درصد است که بیمه مرکزی می تواند محدودیتهایی برای شرکت ها برقرار کند.

نظر (۰)