ايين نامه توانگري مالي اشتباه است /نحوه كنترل توانگری مالی در شرکتهای بیمه

آوریل 20, 2018 (۰) نظر

یادداشتی از مسعود حجاریان؛

ايين نامه توانگري مالي اشتباه است /نحوه كنترل توانگری مالی در شرکتهای بیمه

طبق آیین نامه توانگری مالی ، نسبت توانگری ۱۰۰ و بالاتر در گروه یک قرار می گیرند. شرکتهای این گروه هیچ محدودیتی ندارند. سطح آخر آن هم کمتر از ۲۰ درصد است که بیمه مرکزی می تواند محدودیتهایی برای شرکت ها برقرار کند.

نظر (۰)نظر ارسال کنید