ایجاد زنجیره ارزش نظارتی در بیمه‌کوثر

اسفند ۰۷, ۱۳۹۵ (۰) نظر

ایجاد زنجیره ارزش نظارتی در بیمه‌کوثر

پیاده‌سازی نظام‌های نظارت و کنترل باعث ایجاد زنجیره ارزش نظارتی و هم‌افزایی در بیمه‌کوثر می‌شود.

نظر (۰)