ایرانیان شاغل در خارج از کشور، بیمه تأمین اجتماعی میشوند

فروردین ۳۱, ۱۳۹۶ (۰) نظر

ایرانیان شاغل در خارج از کشور، بیمه تأمین اجتماعی میشوند

حسن کرباسی از فراهم شدن زمینه‌های بهره‌مندی افراد شاغل خارج از کشور از مزایای بیمه تأمین اجتماعی خبر داد.

نظر (۰)