تماس: 04130000000

ایرانیان شاغل در خارج از کشور، بیمه تأمین اجتماعی میشوند

آوریل 20, 2017 (0) نظر

ایرانیان شاغل در خارج از کشور، بیمه تأمین اجتماعی میشوند

حسن کرباسی از فراهم شدن زمینه‌های بهره‌مندی افراد شاغل خارج از کشور از مزایای بیمه تأمین اجتماعی خبر داد.

نظر (0)نظر ارسال کنید

نوشته های تازه

آخرین دیدگاه‌ها