این رئیس جمهور ،ستمگر حال حاضر جهان است

مه 06, 2017 (۰) نظر

این رئیس جمهور ،ستمگر حال حاضر جهان است

شاهد محکومیت اقدامات مادور در ونزوئلا در جامعه جهانی، اتفاق آرای همه کشورها در این باره است.

نظر (۰)نظر ارسال کنید