بخشنامه غیر قانونی آموزش و پرورش به ضرر صنعت بیمه تمام شد/ تعهد صنعت بیمه در قبال مازاد خسارت سرنشینان عقب خودرو

مهر ۰۴, ۱۳۹۶ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز ، بررسی های میدانی نشان می دهد دانش آموزان مقطع ابتدائی تا سنین ۹ سال تا چهار نفر مجاز به استفاده از عقب اتومبیل هستند؛ این در حالی است که به لحاظ قانونی ظرفیت مجاز سرنشینان در صندلی عقب خودرو تا سه نفر در نظر گرفته شده است.

پرس و جوی خبرنگار ما از چندین مدرسه تهران در نقاط مختلف شهری نشان می دهد که مدیران مدارس ابتدائی توجیه این عمل را بخشنامه صریح آموزش و پرورش دانسته اند به طوریکه یکی از مدیران مدرسه ابتدائی به خبرنگار ما صراحتا اذعان داشت که از حدود چهار سال پیش آموزش و پرورش طی بخشنامه ای اعلام داشته که دانش آموزان تا مقطع سوم ابتدائی به دلیل جثه ی کوچک مجازند تا ظرفیت چهار نفر از صندلی عقب خودرو استفاده کنند! ما نیز طبق بخشنامه ی اموزش و پرورش عمل می کنیم.

این گزارش می افزاید ، نکته قابل تامل اینجاست که با توجه به تعداد بالای دانش اموزان در مدارس ابتدائی  به طوریکه بر اساس امار ارایه شده ۲۹۷ هزار و ۲۸۲ نوآموز در دوره پیش دبستانی، ۷ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۷۱۵ دانش آموز در مقطع ابتدایی مشغول تحصیل هستند و از طرفی با توجه به امار بالای تصادفات در شهرهای بزرگ ایران ، تعهد بیمه ای  شخص مازاد بر ظرفیت چگونه خواهد بود.

ماده۱۲ قانون جدید ثالث اذعان می دارد که  تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت  تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون است.

در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.

میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

با توجه به نص صریح قانون ثالث ظرفیت مجاز در خودرو تا چهار نفر اعلام شده است البته به غبر از کودک زیر دو سال که استثنا دارد و حال با توجه به عدم رعایت مفاد قانونی بیمه از سوی وزارت آموزش و پرورش سوال اینجاست که مسئولیت نظارت بر این اعمال غیر قانونی چه کسی است؟

بدون شک این عملکرد سازمانهای اموزشی ضمن اینکه جان دانش اموزان را تهدید می کند از منظر بیمه ای باری بر دوش صنعت بیمه خواهد بود چرا که مازاد خسارت بر عهده صندوق تامین خسارت بدنی است.

بدیهی است که بار بی مستولیتی سازمان های دیگر همیشه بر دوش صنعت بیمه سنگینی کرده و به نظر می رسد که تبعات بی توجهی صنعت بیمه  نسبت به نظارت بر مدیریت ریسک سازمانهای مختلف متوجه خودش شده است.
 

نظر (۰)