برخورد قطار شهری تهران-ورامین با پراید

بهمن ۰۸, ۱۳۹۶ (۰) نظر

برخورد قطار شهری تهران-ورامین با پراید

برخورد قطار شهری تهران-ورامین با یک دستگاه پراید در قرچک – آسیب جدی به راننده پراید وارد نشد

نظر (۰)