بررسی ابعاد IFRS 17 در شرکتهای بیمه

سپتامبر 02, 2017 (۰) نظر

ارایه مجید بنویدی در سومين همايشIFRS در صنعت بيمه

بررسی ابعاد IFRS 17 در شرکتهای بیمه

سومين همايش پياده سازي استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي صنعت بيمه چهارشنبه هشت شهریور ماه برگزار شد .

نظر (۰)نظر ارسال کنید