بررسی ابعاد IFRS 17 در شرکتهای بیمه

شهریور ۱۱, ۱۳۹۶ (۰) نظر

ارایه مجید بنویدی در سومین همایشIFRS در صنعت بیمه

بررسی ابعاد IFRS 17 در شرکتهای بیمه

سومین همایش پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی صنعت بیمه چهارشنبه هشت شهریور ماه برگزار شد .

نظر (۰)