بررسی لایحه نظام چند لایه بیمه ای دردولت

دی ۱۷, ۱۳۹۶ (۰) نظر

مدیرعامل سامان تأمین اجتماعی از تصمیمات بیمه ای جدید دولت خبرداد:

بررسی لایحه نظام چند لایه بیمه ای دردولت

مدیرعامل سامان تأمین اجتماعی از بررسی نظام چندلایه بیمه ای در هیأت دولت خبر داد و گفت: در لایحه جدید چند لایه نظام بیمه ای ایجاد می شود که برای افرادی که زیر حداقل دستمزد هستند نیز بیمه فراگیر پیش بینی شده که به نسبت درآمد پایین بتواند تحت پوشش قرار گیرند.

نظر (۰)