بزرگترین ریسک هایی که صنعت بیمه را در سال ۹۶ تهدید می کند/ پیش بینی های تاجدار از رشد بیمه در سال ۹۶

اسفند ۲۸, ۱۳۹۵ (۰) نظر

بزرگترین ریسک هایی که صنعت بیمه را در سال ۹۶ تهدید می کند/ پیش بینی های تاجدار از رشد بیمه در سال ۹۶

طی سال ۱۳۹۵ ، احتمالا صنعت بیمه رشدی بین ۱۷ تا ۲۰ درصد در حق بیمه های صادره را شاهد خواهد بود. دراین بین بیمه های زندگی سهمی معادل ۱۳ درصد از سبد پورتفوی صنعت بیمه را خواهد داشت. هرچند که با سهم پورتفوی بیمه های عمر در سبد پورتفوی جهانی صنعت بیمه اختلاف فاحشی دارد.

نظر (۰)