به گزارش ریسک نیوز،محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون  اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک مدیران عامل بانک ها با اعضای کمیسیون اقتصادی، گفت: شرایط فعلی نظام بانکی کشور از مطلوبیت لازم برخوردار نیست و ادامه این روند فعالان اقتصادی، توده مردم و سیاستگذاران اجرایی کشور را با چالش های بیشتری روبرو می کند بنابراین رسیدگی به وضعیت مطالبات نظام بانکی به ویژه مطالبات بانکها از دولت در اولویت برنامه ها قرار دارد که این موضوع از طریق کمیسیون اقتصادی،مرکز پژوهشهای مجلس و بکارگیری ظرفیت کارشناسان در حال بررسی است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:در کنار عوامل بیرونی بخش مهمی از این مشکلات به مدیریت بانکها و ساختارهای متفاوت آنها ارتباط دارد در این بین عدم استقلال بانک مرکزی را هم می توان یکی دیگر از این عوامل دانست. شرایط موجود  سبب شده که انتظارات جامعه از بانکها به صورت مطلوب پاسخ داده نشود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: نوسازی و اصلاح ساختار بانکها نکته  بسیارمهمی است تا با رویکردی جدید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به نظر می رسد داشتن انتظارات منطقی و تخصصی از بانکها در شرایطی باید مطرح شود که با شناسایی چالشهای موجود، راهکارهای لازم  برای اصلاح وضعیت بانکها ارائه و اجرا شود.

تاکید بر نقش بانک ها در مدیریت نقدینگی

پور ابراهیمی داورانی یکی از وظایف مهم بانکها در این شرایط موجود را مدیریت نقدینگی دانست و گفت: مقام معظم رهبری در اولین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به لزوم مدیریت صحیح نقدینگی و ساماندهی نظام بانکی اشاره داشتند. همراه با اقداماتی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی آغاز کرده اند، مدیران بانکها نیز باید با تمام توان خود به میدان آمده و در حوزه میدانی و مباحث نظری و تخصصی  راهکار ارائه کنند.

ضرورت تعیین تکلیف مطالبات بانک ها از دولت با ساز و کارهای کارشناسی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی بزودی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار میگیرد، افزود: تعیین تکلیف مطالبات بانک ها از دولت با ساز و کارهای کارشناسی و با لحاظ پیشنهادات، رفع مشکلات مالیاتی نظام بانکی، افزایش سرمایه نظام بانکی باید پیگیری شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود:جلسات مشترک مدیران عامل بانک ها با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه خواهد یافت و بسته پیشنهادی برای ارتقای نظام بانکی تهیه و نهایی می شود.

 

منبع: ملت