بهای انواع سکه در بازار روز پنج شنبه

مرداد ۲۸, ۱۳۹۵ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز،

 

سکه

خرید Buy

فروش Sell

۱

سکه یک بهار قدیم

۱,۱۱۳,۰۰۰

۱,۱۲۰,۰۰۰

۱

سکه تصویر امام

۱,۱۱۸,۰۰۰

۱,۱۲۳,۰۰۰

۱

سکه نیم بهار

۵۵۵,۰۰۰

۵۶۲,۰۰۰

۱

سکه ربع بهار

۲۸۵,۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰

۱

سکه یک گرمی

۱۸۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

 

نظر (۰)