بيمه نامه مستقل زلزله طراحي شد/ ضرورت اجراي بيمه نامه تكميلي زلزله

نوامبر 28, 2017 (۰) نظر

امير صفري ، رييس پژوهشكده بيمه عنوان كرد:

بيمه نامه مستقل زلزله طراحي شد/ ضرورت اجراي بيمه نامه تكميلي زلزله

صفري با تاكيد بر اينكه بيمه نامه زلزله بايد به صورت مستقل توسط شركتهاي بيمه ارايه شود،گفت: پژوهشكده بيمه با بررسي مطالعات تطبيقي و با توجه به فاكتورهاي ريسك مختص زلزله ، بيمه نامه اي را در دست بررسي دارد.

نظر (۰)نظر ارسال کنید