بیمه نامه مستقل زلزله طراحی شد/ ضرورت اجرای بیمه نامه تکمیلی زلزله

آذر ۰۷, ۱۳۹۶ (۰) نظر

امیر صفری ، رییس پژوهشکده بیمه عنوان کرد:

بیمه نامه مستقل زلزله طراحی شد/ ضرورت اجرای بیمه نامه تکمیلی زلزله

صفری با تاکید بر اینکه بیمه نامه زلزله باید به صورت مستقل توسط شرکتهای بیمه ارایه شود،گفت: پژوهشکده بیمه با بررسی مطالعات تطبیقی و با توجه به فاکتورهای ریسک مختص زلزله ، بیمه نامه ای را در دست بررسی دارد.

نظر (۰)