بیمه خصوصی میهن ، شرکت واگذار شده البرز و بیمه دولتی ایران بالاترین رشد نسبت خسارات را تجربه کردند

مرداد ۲۰, ۱۳۹۵ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز،بیمه مرکزی آمار عملکرد صنعت بیمه کشور در سه ماهه اول سال ۹۵ را منتشر کرد.


بر اساس گزارش بیمه مرکزی حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با ۲۰/۳ درصد افزایش نسبت به بهار سال گذشته به حدود ۵۲/۴ هزارمیلیارد ریال رسید.
بر این اساس  سهم بخش غیردولتی از این مقدار به ۶۸ درصد رسید و ۳۲ درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.
گفتنی است براساس این امار تنها  ۱۰ شرکت بیمه ایران، آسیا، پارسیان، البرز، دانا،کوثر، معلم، رازی، پاسارگاد و کارآفرین  (هر یک دارای سهم بالاتر از ۳ درصد ) درمجموع ۸۵/۱ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده اند و ۱۴/۹ درصد مابقی حق بیمه، توسط  ۱۵ شرکت بیمه دیگر تولید شده است که در این میان شرکت بیمه  “تجارت نو” پروانه فعالیت خود را از بیمه مرکزی در مورخ ۹۵/۰۲/۰۶ اخذ نموده است.


 تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت نیز با حدود ۱۰/۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۱/۶ میلیون فقره بود.
از این تعداد بیمه نامه صادره  ۴۵/۲ درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت.

۱۳/۲ درصد از حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود که جمعاهمراه با بیمه ثالث و بدنه  ۵۸.۴ درصد از کل پرتفوی صنعت بیمه را در بر می گیرد.

و البته سهم بیمه زندگی به میزان ۱۴/۸ درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.

این گرارش می افزاید ، شرکت های بیمه حدود ۳۲/۷ هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با سه ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۴، ۳۲/۹ درصد رشد نشان می دهد.


گفتنی است   ۵۴/۴ درصد از خسارتهای بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد.
آمار نشان می دهد ،  شرکت های بیمه در حدود ۶/۹ میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۶/۸ درصد رشد داشته است.
از این میزان  حدود ۳۷/۴ درصد از خسارت های بازار بیمه در رشته بیمه درمان پرداخت شده است، ۳۶/۶ درصد از خسارتهای پرداختی به بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت و سهم بیمه زندگی نیز به حدود ۷/۸ درصد از خسارتهای پرداختی بازار بیمه رسید.


بیمه مرکزی اعلام کرد ،اگر چه که  بررسی آمار عملکرد شرکتها و رشته های بیمه از حیث “نسبت خسارت” در این مدت نمی تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی شان را نشان بدهد، چرا که با گذشت تنها ۳ ماه از سال، دریافت کامل حق بیمه های مربوط به برخی از بیمه نامه های صادره در این مدت انجام نگرفته و به مرور طی سال وصول خواهند شد. با این وجود، آمار نسبت خسارت در شرکتها و رشته های بیمه در این مدت به شرح ذیل است:
بر اساس امار سه ماهه نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت معادل ۶۲/۵ درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵/۹ واحد افزایش را نشان داد.


گفتنی است ،  نسبت خسارت ۷ شرکت بیمه : میهن، نوین، ایران، سینا، دانا، حافظ و ملت (به ترتیب با ۱۷۴/۵، ۸۹/۲۹، ۸۹/۱، ۸۵/۹، ۸۳/۲، ۸۲/۹، ۸۰/۸ درصد) بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است.


پس از شرکتهای بیمه نامبرده، نسبت خسارت دو شرکت بیمه البرز و آسماری  (با  ۶۲/۸ درصد) به این میزان در سطح بازار بیمه نزدیک بوده و نسبت خسارت سایر شرکتهای بیمه به مراتب پایین تر از این مقدار است.


بررسی های اماری نشان می دهد ،نسبت خسارت ۳ رشته بیمه درمان، بدنه اتومبیل و کشتی (با ۱۷۶/۸، ۷۴/۳، ۶۶/۵ درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.
پس از رشته های نامبرده نسبت خسارت دو رشته بیمه ای حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد (با ۵۴/۴، ۵۰/۷ درصد) نسبت خسارتی بالاتر از سایر رشته ها داشته اما از نسبت خسارت بازار بیمه پائین تر است.
 

نظر (۰)