بیمه رازی، جایزه مدیریت دانش محور سال را اخذ کرد

فروردین ۰۴, ۱۳۹۶ (۰) نظر

بیمه رازی، جایزه مدیریت دانش محور سال را اخذ کرد

تیم راهبری مدیریت دانش محور بیمه رازی با مدیریت آقای محمد ترابی جایزه نگاه ویژه، با عنوان برترین تیم راهبری مدیریت دانش محور سال را دریافت کرد.

نظر (۰)