تاکید اعضای سندیکا مبنی بر عدم ارائه ضمانت نامه در مناقصات

دی ۱۳, ۱۳۹۶ (۰) نظر

تاکید اعضای سندیکا مبنی بر عدم ارائه ضمانت نامه در مناقصات

مدیران عامل عضو شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران بر عدم ارائه تضمین در مناقصات تاکید داشتند و از تمامی شعب و واحدهای تابعه خود خواستند این موضوع را رعایت کنند.

نظر (۰)