تخریب قیمت مرجع در بازار بیمه ، گناهی نابخشودنی / نیما نورالهی

فروردین ۱۴, ۱۳۹۶ (۰) نظر

تخریب قیمت مرجع در بازار بیمه ، گناهی نابخشودنی / نیما نورالهی

شرکت های بیمه می بایست با تدوین سازوکاری با مشارکت سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی، از تخریب قیمت مرجع محصولات و خدمات بیمه ای جلوگیری نمایند. قیمت مرجع خدمات بیمه ای را در دامنه ای قابل قبول به لحاظ فنی و حرفه ای شکل دهند.

نظر (۰)