تماس: 1-800-837-5254
ورود

تخریب قیمت مرجع در بازار بیمه ، گناهی نابخشودنی / نیما نورالهی

آوریل 03, 2017 (0) نظر

تخریب قیمت مرجع در بازار بیمه ، گناهی نابخشودنی / نیما نورالهی

شرکت های بیمه می بایست با تدوین سازوکاری با مشارکت سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی، از تخریب قیمت مرجع محصولات و خدمات بیمه ای جلوگیری نمایند. قیمت مرجع خدمات بیمه ای را در دامنه ای قابل قبول به لحاظ فنی و حرفه ای شکل دهند.

نظر (0)نظر ارسال کنید

آخرین دیدگاه‌ها

    آخرین دیدگاه‌ها