ترازنامه شرکت بیمه نوین تصویب شد

تیر ۳۰, ۱۳۹۵ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز از روابط عمومی بیمه نوین، در این مجمع که با حضور ۷۸.۵ درصدی سهامداران و اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس قانونی برگزار شد، عیسی شهسوار خجسته به عنوان رئیس جلسه، محمد بدیعی جاریانی و حسین خضوعی به عنوان ناظر و علیرضا معظمی به عنوان منشی جلسه مجمع عمومی انتخاب شدند.

در ابتدای جلسه حسین کریم خان زند؛ مدیرعامل شرکت به قرائت گزارش هیأت مدیره در حضور اعضای مجمع و نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان بورس پرداخت و سپس بازرس قانونی و حسابرس شرکت گزارش خود را تقدیم مجمع نمود.

در این جلسه صورت های مالی و ترازنامه شرکت بیمه نوین برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ مورد تصویب سهامداران قرار گرفت. همچنین مؤسسه حسابرسی رایمند به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی بهمند نیز به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

نظر (۰)