تصویب حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت‌های بیمه غیردولتی

بهمن ۲۵, ۱۳۹۵ (۰) نظر

در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس‌جمهور انجام شد؛

تصویب حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت‌های بیمه غیردولتی

در نشست هیئت دولت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ هزار میلیارد ریال تعیین شد.

نظر (۰)