تغییر مدیر عامل بیمه سینا تکذیب شد

خرداد ۲۱, ۱۳۹۶ (۰) نظر

از سوی مدیریت هلدینگ مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

تغییر مدیر عامل بیمه سینا تکذیب شد

داوود حمزه ،مدیریت هلدینگ مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ، تاکید کرد: تغییر مدیریت در بیمه سینا به هبچ وجه در دستور کار قرار ندارد و مدیریت امین شیرکانی ادامه خواهد داشت.

نظر (۰)