جزئیات سرقت مسلحانه از بانک ملت در تهران

خرداد ۱۰, ۱۳۹۶ (۰) نظر

جزئیات سرقت مسلحانه از بانک ملت در تهران

ساعتی پیش یک سرقت مسلحانه نافرجام از یک بانک رخ داد.

نظر (۰)