جزئیاتی از رتبه بندی شرکت بیمه پارسیان از سوی Capital intelligence

سپتامبر 18, 2017 (۰) نظر

جزئیاتی از رتبه بندی شرکت بیمه پارسیان از سوی Capital intelligence

موسسه رتبه بندی بین المللی) (Capital intelligenceشرکت بیمه پارسیان را در حال حاضر حائز برترین رتبه بین المللی و داخلی در صنعت بیمه کشور ارزيابي كرد.

نظر (۰)نظر ارسال کنید