جزئیاتی از رتبه بندی شرکت بیمه پارسیان از سوی Capital intelligence

شهریور ۲۷, ۱۳۹۶ (۰) نظر

جزئیاتی از رتبه بندی شرکت بیمه پارسیان از سوی Capital intelligence

موسسه رتبه بندی بین المللی) (Capital intelligenceشرکت بیمه پارسیان را در حال حاضر حائز برترین رتبه بین المللی و داخلی در صنعت بیمه کشور ارزیابی کرد.

نظر (۰)