جزئیات اصلاح مکمل آیین‌نامه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم آیین‌نامه شماره ۹۲/۱

فروردین ۱۲, ۱۳۹۶ (۰) نظر

جزئیات اصلاح مکمل آیین‌نامه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم آیین‌نامه شماره ۹۲/۱

چنانچه محرز شود هر یک از کارکنان مؤسسه بیمه بدون رعایت ضوابط مقرر در این آیین‌نامه یا مصوبه هیئت مدیره، اشخاصی که قصد خرید بیمه‌نامه یا انعقاد قرارداد بیمه به صورت مستقیم از موسسه بیمه داشته‌اند را به کارگزار بیمه معینی معرفی و یا کد کارگزار را در بیمه‌نامه، الحاقیه یا قرارداد بیمه درج کرده است، تخلف محسوب می‌شود و مشمول مقررات انضباطی مربوط خواهد بود.”

نظر (۰)