تماس: 1-800-837-5254
ورود

جزئیات اصلاح مكمل آيين‌نامه كارگزاري رسمي بيمه مستقيم آيين‌نامه شماره ۹۲/۱

آوریل 01, 2017 (0) نظر

جزئیات اصلاح مكمل آيين‌نامه كارگزاري رسمي بيمه مستقيم آيين‌نامه شماره ۹۲/۱

چنانچه محرز شود هر يك از كاركنان مؤسسه بيمه بدون رعايت ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه يا مصوبه هيئت مديره، اشخاصي كه قصد خريد بيمه‌نامه يا انعقاد قرارداد بيمه به صورت مستقيم از موسسه بيمه داشته‌اند را به كارگزار بيمه معيني معرفي و يا كد كارگزار را در بيمه‌نامه، الحاقيه يا قرارداد بيمه درج كرده است، تخلف محسوب مي‌شود و مشمول مقررات انضباطي مربوط خواهد بود.”

نظر (0)نظر ارسال کنید

آخرین دیدگاه‌ها

    آخرین دیدگاه‌ها