جزئیات بیمه زائران اربعین حسینی توسط بیمه ایران تشریح شد

آبان ۰۱, ۱۳۹۶ (۰) نظر

جزئیات بیمه زائران اربعین حسینی توسط بیمه ایران تشریح شد

ییمه ایران تمام زائران اربعین حسینی که بصورت انفرادی یا گروهی بصورت قانونی ازکشور خارج می شوند را بیمه می کند.

نظر (۰)