جزئیات حق عضویت پرداختی ایران به ۷۴ نهاد بین‌المللی + سند

مهر ۰۳, ۱۳۹۵ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز به نقل از تسنیم،وزارت خارجه ایران بر اساس مصوبه هیئت دولت، مجاز شد مبلغ ۲۰ میلیون دلار بابت حق عضویت ایران در  سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۱۶ پرداخت کند. همچنین بر اساس یک جدول تعیین شده این وزارت خانه میتواند حق عضویت بیش از ۷۰مجمع، کمیسیون و سازمان بین المللی را پرداخت کند.

مفاد این مصوبه که در جلسه  ۲۱/۶/۱۳۹۵ و به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی ـ مصوب سال ۱۳۶۵به تصویب رسیده است، به شرح زیر است.
١ـ به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود سهمیه و حق عضویت دولت، جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال ١٣٩۵( ۲۰۱۶ میلادی) را به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف (۳ ـ ۱۰۷۰۰۰) (سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی و تعهدات) قانون بودجه سال ١٣٩۵کل کشور پرداخت نماید.
٢ـ سازمـان برنامه و بـودجه کشور موظـف است در تخصـیص اعتبار مربوط به گونه ای عمل کند که سهمیه، حق عضویت و تعهدات سالانه یادشده به موقع پرداخت گردد.
٣ـ وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویبنامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور ارایه نماید.

 

به گزارش تسنیم، بیشترین حق عضویتی که ایران به نهادهای بین المللی می پردازد مربوط به سازمان ملل است. ایران در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۲۰ میلیون و ۶۸۷ هزاردلار بابت حق عضویت خود به این نهاد بین المللی پرداخت می کند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی هم که طی سال های اخیر به عنوان نهادی متخاصم و بازوی فشار غرب علیه ایران در پرونده هسته ای عمل کرد در سال جاری یک میلیون و ۲۳۷ هزار دلار حق عضویت از جمهوری اسلامی ایران دریافت می کند.  گزارش های مغرضانه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه فعالیت های هسته ای ایران تاثیر مهمی در حفظ و تشدید فشارها علیه ایران داشت.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) نیز که مهمترین سازمان بین المللی در بخش انرژی است سالانه ۱.۷ میلیون یورو از ایران حق عضویت می گیرد. حق عضویت ایران در سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی نیز دو دو فقره ۹۷۱۹۷۳ و ۶۸۳۵۰۵ یورو ذکر شده است.

نظر (۰)