جزئیات ممنوعیت واگذاری صدور بیمه نامه توسط کارکنان شرکتهای بیمه به نمایندگی های خاص

فروردین ۱۳, ۱۳۹۶ (۰) نظر

این گزارش حاکی است ، شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین‌نامه شماره ۷۵) را به شرح زیر اصلاح و به عنوان “آیین‌نامه شماره ۴/۷۵” و مکمل آیین‌نامه مذکور تصویب نمود:

     یک بند به شرح زیر به ماده ۱۱ آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین‌نامه شماره ۷۵) اضافه می‌گردد:

“۸- کارکنان شرکت بیمه به جز در مواردی که به تصویب هیئت مدیره شرکت بیمه رسیده باشد، مجاز نیستند  انعقاد قرارداد بیمه یا صدور بیمه‌نامه‌ای که شرکت به طور مستقیم بازاریابی و یا جذب کرده است را به نماینده بیمه هدایت و واگذار کنند.

تبصره ۱- هیئت مدیره شرکت بیمه می‌تواند با توجه به نوع بیمه نامه، مبلغ حق بیمه، درصد و میزان کارمزد و سایر ملاحظات، تصمیم‌گیری در اینگونه موارد را به مدیرعامل، مدیران و یا دیگر مسئولین شرکت واگذار نماید. در این صورت میزان کارمزد فروش و هزینه صدور بیمه‌نامه متناسب با حجم کار و خدمات و نیز با رعایت سقف‌های مصوب شورای­عالی بیمه تعیین می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه محرز شود هر یک از کارکنان شرکت بیمه بدون رعایت ضوابط مقرر در این آیین‌نامه یا مصوبه هیئت مدیره، اشخاصی را که قصد خرید بیمه‌نامه یا انعقاد قرارداد بیمه به صورت مستقیم از شرکت بیمه داشته‌اند به نماینده بیمه معینی معرفی و یا کد نماینده را در بیمه‌نامه، الحاقیه یا قرارداد بیمه درج کرده است، تخلف محسوب می‌شود و مشمول مقررات انضباطی مربوط خواهد بود.”

نظر (۰)