تماس: 1-800-837-5254
ورود

جزئیات ممنوعیت واگذاری صدور بيمه نامه توسط کارکنان شرکتهای بیمه به نمایندگی های خاص

آوریل 02, 2017 (0) نظر

این گزارش حاکی است ، شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه (آيين‌نامه شماره ۷۵) را به شرح زير اصلاح و به عنوان “آيين‌نامه شماره ۴/۷۵” و مكمل آيين‌نامه مذكور تصويب نمود:

     يك بند به شرح زير به ماده ۱۱ آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه (آيين‌نامه شماره ۷۵) اضافه مي‌گردد:

“۸- كاركنان شركت بيمه به جز در مواردي كه به تصويب هيئت مديره شركت بيمه رسيده باشد، مجاز نيستند  انعقاد قرارداد بيمه يا صدور بيمه‌نامه‌اي كه شركت به طور مستقيم بازاريابي و يا جذب كرده است را به نماينده بيمه هدايت و واگذار كنند.

تبصره ۱- هيئت مديره شركت بيمه مي‌تواند با توجه به نوع بيمه نامه، مبلغ حق بيمه، درصد و ميزان كارمزد و ساير ملاحظات، تصميم‌گيري در اينگونه موارد را به مديرعامل، مديران و يا ديگر مسئولين شركت واگذار نمايد. در اين صورت ميزان كارمزد فروش و هزينه صدور بيمه‌نامه متناسب با حجم كار و خدمات و نيز با رعايت سقف‌هاي مصوب شوراي­عالي بيمه تعيين مي‌شود.

تبصره ۲- چنانچه محرز شود هر يك از كاركنان شركت بيمه بدون رعايت ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه يا مصوبه هيئت مديره، اشخاصي را كه قصد خريد بيمه‌نامه يا انعقاد قرارداد بيمه به صورت مستقيم از شركت بيمه داشته‌اند به نماينده بيمه معيني معرفي و يا كد نماينده را در بيمه‌نامه، الحاقيه يا قرارداد بيمه درج كرده است، تخلف محسوب مي‌شود و مشمول مقررات انضباطي مربوط خواهد بود.”

نظر (0)نظر ارسال کنید

آخرین دیدگاه‌ها

    آخرین دیدگاه‌ها