حسن زاده در پست مدیر عاملی بیمه خاورمیانه ابقاء شد

تیر ۰۶, ۱۳۹۷ (۰) نظر

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه

حسن زاده در پست مدیر عاملی بیمه خاورمیانه ابقاء شد

محمد ابراهیم امین به نمایندگی از بانک خاورمیانه به عنوان رئیس هیات مدیره و خلیل حسن زاده کمند بعنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نظر (۰)