حضور مجدد "رحیم‌مشایی" در دادسرا

آذر ۰۴, ۱۳۹۶ (۰) نظر

حضور مجدد “رحیم‌مشایی” در دادسرا

اسفندیار رحیم مشایی در دومین جلسه بازپرسی در شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت.

نظر (۰)