خدشه چاپی در برخی اسکناسهای نو + تصویر

سپتامبر 11, 2017 (۰) نظر

خدشه چاپی در برخی اسکناسهای نو + تصویر

بررسی اسکناسهای تازه منتشره شده بانک مرکزی، حاکی از وجود نوعی انحراف کم سابقه در خطوط چاپی انتهایی این اسکناس است.

نظر (۰)نظر ارسال کنید