خدشه چاپی در برخی اسکناسهای نو + تصویر

شهریور ۲۰, ۱۳۹۶ (۰) نظر

خدشه چاپی در برخی اسکناسهای نو + تصویر

بررسی اسکناسهای تازه منتشره شده بانک مرکزی، حاکی از وجود نوعی انحراف کم سابقه در خطوط چاپی انتهایی این اسکناس است.

نظر (۰)