در جلسه اخیر شورای عمومی سندیکا چه گذشت؟

بهمن ۱۹, ۱۳۹۵ (۰) نظر

در جلسه اخیر شورای عمومی سندیکا چه گذشت؟

با نظر شورای عمومی در راستای اجرای یکی دیگر از مفاد قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۹۵ ، علی اصغر عنایت به عنوان نماینده سندیکای بیمه گران ایران در “کمیسیون موضوع تبصره ۵ ماده ۵۷ قانون بیمه شخص ثالث” انتخاب شد.

نظر (۰)