در خصوص پرداخت خسارت قطار تبریز از سوی بیمه پارسیان قصوری ندیدم

آذر ۱۱, ۱۳۹۶ (۰) نظر

سعیدی نماینده تبریز در دیدارمدیران بیمه پارسیان :

در خصوص پرداخت خسارت قطار تبریز از سوی بیمه پارسیان قصوری ندیدم

سعیدی افزود: با توجه به مدارکی که از سوی بیمه پارسیان ارایه شد من قصوری از بیمه ندیدم.

نظر (۰)