دوئل مرگبار اوباش در کرمانشاه

خرداد ۱۲, ۱۳۹۶ (۰) نظر

دوئل مرگبار اوباش در کرمانشاه

مردی در یک نزاع دسته جمعی که در آن اوباش شرکت داشتند در کرمانشاه به قتل رسید.

نظر (۰)