راه اندازی سامانه استعلام کارگزاران / تنظیم قرارداد تیپ برای کارگزاران در دستور کار قرار می گیرد

اسفند ۰۵, ۱۳۹۵ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز، امروز جلسه هم اندیشی کارگزاران و  بیمه مرکزی با هدف شناخت چالش های کارگزاران و اتخاذ تدابیر جدید جهت توسعه کارگزاری به عنوان یکی از ارکان شبکه فروش  با حضور حبیب میرزایی ، معاونت نظارت بیمه مرکزی ، رضایی و گروهی از کارگزاران مختلف  برگزار شد.

در ابتدای این نشست  گزارشی از اقدامات انجمن کارگزاران مطرح شد و سپس کارگزاران به بیان چالش ها و مشکلات موجود پرداختند

بر اساس این گزارش مهمترین چالش مطروحه در این هم اندیشی از سوی کارگزاران به شرح زیر می باشد:
١:عدم انعقاد قرارداد کارگزاران با شرکتهای بیمه و پرداخت کارمزد پایینتر از حد ایین نامه ٨٣  توسط برخی شرکتهای بیمه

٢. همکاری چند نماینده از شرکتهای بیمه با یگدیگر و بازی کردن نقش کارگزاری

٣. عدم همکاری شرکتهای بیمه بزرگ با کارگزاران بیمه

۴. کسر هزینه بازدید اولیه از کارمزد کارگزاران

۵. تاخیر در ارایه نرخ به کارگزاران

این گزارش می افزاید، با مطرح کردن چالش های کارگزاران ، برخی راهبردها و راهکارها جهت حل این معضلات پیشنهاد شد که عبارتند از :
 

_قرار شد سامانه استعلام کارگزاران نیز راه اندازی شود  و کارگزاران استعلامهای خود را از طریق سامانه الکترونیکی برای شرکتهای بیمه ارسال کنند. گفتنی است این سامانه د رحال حاضر در چهارشرکت به صورت پایلوت در حال آزمایش است .

_درخواست حذف پرداخت کارمزد پلکانی از سوی کارگزاران حاضر در جلسه ارایه گردید.

_درخواست پرداخت کارمزد به بیمه نامه های دولتی نیز از سوی کارگزاران مطرح شد .

_پرداخت مشارکت در منافع به کارگزاران هم طلب شد.

 این گزارش می افزاید ،  کسر حق بیمه ی  بیمه نامه های پرداخت نشده از کارمزد نمایندگان هم مطرح شد و در نهایت معاونت نظارتی بیمه مرکزی اعلام کرد که  باید یک قرارداد تیپ برای کارگزاران تنظیم شود تا  این مشکلات به صورت تدریجی حل گردد.

 

نظر (۰)