رتبه توانگری مالی سال بیمه آسیا اعلام شد

آبان ۰۴, ۱۳۹۶ (۰) نظر

رتبه توانگری مالی سال بیمه آسیا اعلام شد

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سطح یک توانگری مالی سال ۱۳۹۶ بیمه آسیا را بر اساس ارقام صورت های مالی ۱۳۹۵ تایید کرد.

نظر (۰)