رمز گشایی از خاطره هاشمی از زبان مدیر وقت خبر تلویزیون در سال ۶۷

اسفند ۰۸, ۱۳۹۶ (۰) نظر

رمز گشایی از خاطره هاشمی از زبان مدیر وقت خبر تلویزیون در سال ۶۷

امروز در خاطره سال ۶۷ آقای هاشمی رفسنجانی که در رسانه ها باز نشر پیدا کرد نکته بسیار جالبی به چشم خورد که بیان و رمزگشایی از آن ذهن ما را به خود مشغول کرد :” تلفنی از احمدآقا علت ناقص پخش شدن صدای امام در ملاقات با [ادوارد] شواردنادزه وزیر خارجه شوروی را پرسیدم ۱. گفت حرف های آخر امام خوشایند نبود، با اجازه خودشان حذف شد. ……..”

نظر (۰)