روحانی: مجلس و نمایندگان نباید به هر دلیلی عقب بنشینند

دی ۱۹, ۱۳۹۶ (۰) نظر

روحانی: مجلس و نمایندگان نباید به هر دلیلی عقب بنشینند

در بودجه ۹۷، تبصره هایی برای رفع فقر مطلق پیش بینی کردیم؛ مجلس و نمایندگان نباید به هر دلیلی عقب بنشینند.

نظر (۰)