روزانه ۶۸ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال خسارت شخص ثالث

مرداد ۰۴, ۱۳۹۵ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز از روابط عمومی بیمه ایران، عباس فراشیانی با اشاره به اینکه هیچ شرکت بیمه داخلی قادر به پرداخت این میزان خسارت به بیمه گذاران خود نیست،افزود: درمجموع درسه ماهه اول سال جاری بیش از شش هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال به زیان دیدگان حوادث رانندگی خسارت پرداخت شده که درنوع خود یک رکورد به شمار می رود.
وی افزود: البته وظیفه اصلی شرکت های بیمه ، پرداخت خسارت به بیمه گذاران و زیان دیدگان بوده و این امری طبیعی است اما باید یادآور شویم منابع مالی دراختیار شرکت های بیمه به خصوص بیمه ایران به عنوان تنها بیمه گذار دولتی درکشور،جزیی از دارایی های عمومی است ونباید این منابع که دراقتصاد کشوربسیار تاثیر گذاربوده را با بی احتیاطی وعدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، بی دلیل از دست بدهیم.
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران دلیل اصلی آمار تصادفات بیمه گذاران این شرکت را رعایت نکردن حق تقدم عنوان کرد و افزود:متاسفانه بسیاری ازرانندگان وسایط نقلیه عمومی وخصوصی به قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی توجه کافی نداشته و به همین دلیل به خود ودیگران آسیب وارد می کنند.
وی افزود:همچنین رتبه های دوم وسوم آماربالای تصادفات بیمه گذاران از سوی مقامات انتظامی عدم توجه به جلو و توانایی درکنترل وسایط نقلیه عنوان شده است که  به طورحتم درصورت رعایت این موارد ، از تعداد تصادفات رانندگی درکشور کاسته خواهد شد.
مدیربیمه های اتومبیل بیمه ایران درخصوص آمار تصادفات بیمه گذاران این شرکت در استان های  کشور نیزگفت:استان تهران با ثبت ۲۲ هزارو ۱۵۸ فقره حادثه، رتبه نخست تصادفات رانندگی بیمه  گذاران شرکت  درکشور را به خود اختصاص داده و استان های خراسان رضوی با هفت هزار و ۵۸۱ فقره و آذربایجان شرقی با سه هزار و ۹۸۷ فقره در رتبه های بعدی قرار دارند.
به گفته وی همچنین کمترین آمار تصادفات رانندگی به  استان چهارمحال و بختیاری با ثبت ۲۳۲ فقره تصادف اختصاص دارد.

نظر (۰)