رویه‌های متداول نرخ‌گذاری در بیمه شخص ثالث در سایر کشورهای دنیا و تعیین میزان دخالت نهاد ناظر بیمه‌ای و دولت

تیر ۱۲, ۱۳۹۶ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز، رویه‌های متداول نرخ‌گذاری در بیمه شخص ثالث در سایر کشورهای دنیا و تعیین میزان دخالت نهاد ناظر بیمه‌ای و دولت از سوی پژوهشکده بیمه مورد بررسی قرار گرفت.

این پژوهش با نگاهی به تجارب جهانی (کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و کانادا) و مبانی نظری عوامل و مؤلفه های مؤثر در نرخ گذاری بیمه های اتومبیل، این عوامل را در سه گروه مهم ویژگی های فردی راننده، ویژگی های خودرو و کاربری خودرو شناسایی و طبقه بندی نموده است.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که در ایران عمدتاً دو گروه ویژگی های خودرو و کاربری خودرو، در نرخ گذاری مدنظر قرار می گیرند و عملاً ویژگی های فردی راننده که در ریسک بسیار مؤثر هستند، در نظر گرفته نمی شوند. این نحوه نرخ گذاری موجب می گردد که افراد کم ریسک حق بیمه بیشتری در مقایسه با حق بیمه عادلانه متناسب با ریسک خود بپردازند و افراد پرریسک، حق بیمه کمتری در مقایسه با حق بیمه عادلانه متناسب با ریسک خود بپردازند. به عبارت دیگر بسیاری از افرادی که از خودرو کمتر استفاده می نمایند و با رعایت احتیاط در رانندگی، ریسک بسیار پایینی دارند هزینه های ناشی از رانندگی غیرمحتاطانه و بدون رعایت قوانین رانندگان پرریسک را می پردازند که این نحوه نرخ گذاری در کشور عادلانه و منصفانه نمی باشد.  

به منظور ارائه نرخ های عادلانه متناسب با سطح ریسک افراد، که منجر به کنترل ریسک و کاهش رفتارهای ریسکی نابهنجار رانندگان پرخطر می گردد، بازنگری ضوابط نرخ گذاری و لحاظ نمودن تمامی مؤلفه های مؤثر بر ریسک در محاسبه حق بیمه، می تواند نقش برجسته ای در کاهش ضریب خسارت این رشته بیمه ای داشته باشد.

در این راستا در تحقیق حاضر، عواملی در جهت نرخ گذاری عادلانه بیمه اتومبیل شناسایی شده اند که با لحاظ آنها در فرم پیشنهاد، جمع آوری اطلاعات از بیمه گذاران بر این مبنا و همچنین درنظرگرفتن آنها در محاسبات حق بیمه، می توان قدم هایی را در راستای کنترل ریسک حوادث اتومبیل و عادلانه شدن حق بیمه های اتومبیل برداشت.

در بخش اول مدل های متداولی که برای دسته بندی ریسک و تعیین حق بیمه شخص ثالث مورد استفاده قرار  می گیرند را معرفی خواهیم نمود. تشخیص متغیرهای تأثیرگذار در تعیین ریسک یکی از اساسی ترین مراحل تخمین حق بیمه مناسب می باشد و مدل های شناسایی شده جهت محاسبه حق بیمه به شرح زیر می باشند:

– مدل های پیشین شامل مدل ثابت، مدل خطی، مدل خطی تعمیم یافته، مدل شبکه عصبی، مدل سلسله مراتبی، مدل جمعی تعمیم یافته، مدل پواسون آماسیده در صفر، مدل هاردل

– مدل های پسین شامل مدل های مبتنی بر نظریه باورمندی و تعیین حق بیمه اتومبیل بر اساس مسافت پیموده شده

– روش های محاسبه حق بیمه شخص ثالث مبتنی بر جدول

در راستای دستیابی به ریز عوامل موثر در تعیین حق بیمه شخص ثالث براساس ویژگی های راننده، خودرو و کاربری از ۱. متغیرهای موثر در تعیین حق بیمه شخص ثالث در سایر کشورهای دنیا، ۲. نظرسنجی از خبرگان بیمه اتومبیل و ۳. عوامل مؤثر در تعیین حق بیمه شخص ثالث بر اساس مدل های نظری آماری استفاده شده است که این متغیرها به شرح زیر می باشند:

 

جدول ۱. متغیرهای مشترک مؤثر از دیدگاه خبرگان، استفاده شده در مدل های نظری آماری و ۲۰ کشور منتخب موردمطالعه

منبع: نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته توسط محققین

وظیفه نهاد ناظر عمدتاً نظارت بر نحوه فعالیت شرکت های بیمه می باشد که این نظارت با اشکال مختلف ذیل صورت می گیرد:

نظارت فنی (تعرفه ای)، نظارت حسابداری، نظارت مالی و ….

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از رشته بیمه شخص ثالث استقبال چندانی توسط عموم مردم نشده است. بنابراین دولت در چنین مواقعی سعی بر نگهداری قیمت در پایین ترین سطح ممکن را دارد تا باعث کاهش آمار وسایل نقلیه بیمه نشده گردد.

بازارهایی که توسط دولت تنظیم می شوند به بیمه گر اجازه تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث را بر اساس بازار نمی دهند. بنابراین شرکت ها بدون توجه به مدیریت موفق یا ناموفق خود، در بازار با قیمت یکسان باقی می مانند.

منطق متداولی که از این روند حمایت می کند بیان می دارد که نرخ حق بیمه شخص ثالث مانند نرخ محصولات پایه ای است که هر خانوار به آن نیاز دارد. از این رو دولت می بایست بر روی آن نظارت داشته باشد.

این در حالی است که تجربه نشان داده است که در رشته بیمه شخص ثالث، آزادسازی تنها راه تشویق شرکت های بیمه برای کاهش برخی هزینه های بیمه گری  است. این امر باعث می شود بازار با نرخ پایین تری در بیمه شخص ثالث به فعالیت خود ادامه دهد. همچنین از دیگر مزایای بازار آزاد این است که مصرف کننده را نیز محتاط تر می کند. اما یکی از بزرگترین مشکلاتی که شرکت های بیمه در انتقال به بازار آزاد با آن مواجه هستند، چالش تعیین نرخ منصفانه است. این مشکل به علت کمبود یا فقدان داده های قابل اطمینان کاری بسیار دشوار است. در اکثر مواقع قبل از انتقال به بازاری کاملاً آزاد در نرخ گذاری حق بیمه شخص ثالث، دولت مجموعه ای از نرخ های مجاز در بازار را ارائه می دهد.

بر اساس گزارش منتشر شده در کنگره جهانی بیمه های اتومبیل، تعیین تعرفه ها در خصوص بیمه اتومبیل از دو طریق صورت می پذیرد:

  • تعرفه ها به صورت کاملاً آزادانه توسط شرکت های بیمه تعیین می شود. این حالت را می توان به صورت جزئی تر به سه دسته طبقه بندی نمود:
  • کشورهایی که هیچگونه تعهد و الزامی برای اطلاع به نهاد ناظر و یا تایید نهاد ناظر را از قبل در خصوص تعرفه ها نداشته باشند.
  • کشورهایی که ملزم هستند در تعیین تعرفه ها نهاد ناظر را آگاه سازند.
  • کشورهایی که با الزام به مصوبه قبلی نهاد ناظر، اقدام به تعیین تعرفه می نمایند.
  • تعرفه برای بیمه های اجباری که توسط نهاد ناظر دولتی تعیین می شود.

و نهایتاً در جدول ۳.۲ نحوه نظارت نهادهای ناظر در کشورهای مختلف بر شرایط و نرخ ها در رشته های مختلف بیمه ای با تاکید بر بیمه اتومبیل بررسی شده است.
 

دریافت کامل فایل طرح در قالب PDF (حجم : ۲.۴۵ مگابایت)

نظر (۰)