سامانه پاسخگویی بیمه مرکزی کلید خورد

آذر ۲۹, ۱۳۹۶ (۰) نظر

در راستای اجرای “حقوق شهروندی در نظام اداری”

سامانه پاسخگویی بیمه مرکزی کلید خورد

فعالیت سامانه پاسخگویی بیمه مرکزی با تماس رئیس کل بیمه مرکزی با شماره ۴ رقمی ۲۳۴۲ این مرکز، کلید خورد.

نظر (۰)