سرقت از گردشگر آلمانی در شمال

خرداد ۱۹, ۱۳۹۷ (۰) نظر

سرقت از گردشگر آلمانی در شمال

دو سارق زورگیر که اموال یک گردشگر آلمانی را در مازندران سرقت کرده بودند، از سوی پلیس ردیابی و بازداشت شدند.

نظر (۰)